theWork theCraft theTalent theInspiration theNews theInsight theShowcase theFocus
Sean Thompson

Sean Thompson

27th Jun 2019 Insight
The disadvantaged creative brain

The disadvantaged creative brain

Sean Thompson looks at why disadvantaged people’s creative brains will give your own creative mind a jolt.

Sean Thompson

Sean Thompson

Open For Entries – Deadline 12 February 2021
Enter Now